Pereiti prie turinio Gerasis Ganytojas

Gerojo Ganytojo katechezė – evangelizuokime vaikystę!

Pasidalink su kitais:

Gerojo Ganytojo Katechezė – tai Marijos Montesori pedagogika paremta katechezė, skirta ugdyti įvairaus amžiaus vaikus, pradedant nuo labai ankstyvo (3 metų) amžiaus. Šios katechezės pradininkės - hebrajų kalbos bei Šventojo Rašto dėstytoja dr. Sofija Kavaleti ir Marijos Montesori metodikos žinovė prof. Džana Gobi. Jos vienos iš pirmųjų pritaikė Montesori pedagogikos principus vaikų religiniam ugdymui. Stebėdamos įvairių tautybių, įvairių socialinių sluoksnių, skirtingų šeimų vaikus, jos sukūrė religinio mokymo programą, atliepiančią vaikų vidinius emocinius poreikius bei jų gebėjimą suvokti aplinką. Apibendrinusios ir nuolat papildydamos savo stebėjimus, šios moterys parengė trijų lygių mokymus, tinkančius trims vaikų amžiaus grupėms: 3 – 5 metų, 6 – 8 metų ir 9 – 11 metų. Kiekvienam amžiaus tarpsniui skirta speciali aplinka, priemonės, Dievo Žodžio pateikimo bei įvedimo į maldą būdas.

Tai iš tiesų nuostabus metodas tyloje kalbėti skubančio pasaulio vaikams. Kristina Jakelienė

Pirmą kartą Lietuvoje 2016 m. birželio 25 – liepos 2 d.d. Dievo Meilės Misionierių seserų vienuolyne (Šv. Stepono g. 35, Vilniuje) vyks Gerojo Ganytojo katechezės I lygio kursai, kuriuos ves sertifikuota lektorė Deborah Presser-Velder (Vokietija). Kursų trukmė 90 val. Pabaigoje dalyviai gauna sertifikatą, suteikiantį teisę pradėti formuoti Atriumą ir dirbti su I lygio amžiaus (3-6 metų) vaikais. Numatomas mokestis už kursus ir maitinimą jų metu apie 100 Eur. Registracija ggk [at] inbox.lt arba tel. 8-674-69380 (Kristina). Evangelizuokime vaikystę!

Metodas, pritaikytas mūsų laikų iššūkiams

Krikščioniškos šeimos patiria stiprų neigiamą sekuliarizuotos kultūrinės terpės poveikį, todėl krikščioniško auklėjimo klausimai itin aktualūs: kaip perduoti tikėjimą savo vaikams, kaip augti tikėjime tarp sutuoktinių, etc.

Šeimos katechezė, - rašoma KBK nr. 2226, - pranoksta, papildo ir praturtina bet kurią kitą katechezės formą. Tėvų užduotis yra išmokyti savo vaikus melstis ir jiems atskleisti jų, kaip Dievo vaikų, pašaukimą.

Šeimos yra ypač kviečiamos grįžti prie katechezės šaltinio, t.y. pačios šeimos, kuri yra tikėjimo, vilties ir meilės perdavimo ir augimo terpė. Deja, Lietuvoje nėra didelio literatūros ar katechetinių priemonių pasirinkimo, todėl siūloma galimybė susipažinti, išbandyti ir pritaikyti vieną iš katechezių, kuri neseniai minėjo net 60 metų jubiliejų. Tai Gerojo Ganytojo katechezė, sukurta Sofijos Cavalleti, remiantis Marijos Montessori pedagogika.

Ši katechezė, paremta Šventuoju Raštu ir liturgija, padeda pačiam vaikui atrasti Dievo slėpinį, nes vaikai Dievą patiria labai anksti. Tėvai kviečiami kartu dalyvauti katechezėje ir per savo vaikų paprastumo ir atviros širdies pavyzdį taip pat vis giliau ir iš naujo su nuostaba atrasti tikėjimo slėpinius.

Gerojo Ganytojo katechezė paplitusi daugelyje šalių JAV, Australijoje, Kanadoje, Meksikoje, Ispanijoje, Italijoje. Ją naudoja ir ne viena vienuolinė bendruomenė (Lietuvoje - Motinos Teresės seserys), ir net kitos krikščioniškos konfesijos. Anglijoje yra panaši Godly Play katechezė.

Aspektai, būdingi Gerojo Ganytojo katechezei

Užsiėmimai vyksta specialioje tik tam tikslui įrengtoje patalpoje, vadinamoje atriumu (taip vadinamas senovinės krikščioniškos bazilikos prieangis). Šį pavadinimą sugalvojo Marija Montesori. Jos sumanymas - įrengti šią vietą kaip kažką tarpinio tarp mokyklos klasės ir bažnyčios. Tai aplinka, kur vaikas išmoksta didžiąsias tiesas apie savo, kaip krikščionio, gyvenimą, o taip pat čia jis pradeda tomis tiesomis gyventi per meditaciją ir maldą. Vaikas čia atlieka darbelius, kurie pereina į pokalbį su Dievu. Tai taip pat garbinimo vieta, kur vaikai gali garbinti savo ritmu, kuris dažniausiai neįmanomas bažnyčioje, susirinkus visai bendruomenei.

Katechezės kūrėjos pabrėžia, kad svarbiausia suaugusiojo užduotis – padaryti vaikui prieinamus svarbiausius šaltinius - biblinius bei liturginius tekstus. Pirmasis skaitinys, pristatomas mažiesiems, yra palyginimas apie Gerąjį Ganytoją. Stebėjimai rodo, jog būtent šio palyginimo žinia apie besąlygišką Dievo meilę sukelia didžiausią atgarsį pačių mažiausiųjų širdelėse. Ji suteikia nenusakomą ir nepaaiškinamą vidinį džiaugsmą ir ramybę net ir tiems, kurie yra apleisti ir mažai patyrę žmonių meilės.

Jei norime padėti vaikui priartėti prie Dievo, turime kantriai ir drąsiai stengtis pažinti gyvybinę dalykų esmę. Kad tai pavyktų, turime nuolat mokytis ir melstis. Mūsų mokytojai bus vaikai, jei žinosime, kaip juos stebėti. Sofija Kavaleti (Sofia Cavaletti), 1917 – 2011

Katecheto vaidmenį Sofija Kavaleti apibūdina kaip „nenaudingo tarno“. „Nenaudingo“, nes jis tik tarnauja vaiko religinio potencialo (kuris nėra jo paties) išsiskleidimui, perduodamas Dievo Žodį (kuris jam nepriklauso) ir nesiekdamas įvertinti savo darbo vaisių, kurie dažniausiai skleidžiasi vaiko gyvenime už katechezės patalpos ribų. Suaugęs žmogus yra būtinas kaip tarpininkas, tačiau jis turi būti labai jautrus ir nesutrukdyti tiesioginio vaiko ir Dievo ryšio, neužgožti šios bendrystės, neatimti iš vaiko džiaugsmo savarankiškai atrasti tiesas apie Jį.

Priemonės turi būti visų pirma pagalba vaikui, ne mokytojui – toks yra Montesori pedagogikos principas, pilnai pritaikomas ir Gerojo Ganytojo katechezėje. Tai regimi ir liečiami ženklai, padedantys vaikui apmąstyti išgirstą Dievo žodį savarankiškai, nepriklausomai nuo suaugusiojo, pasiliekant vien tik su vidiniu Mokytoju.

Vaikui reikia tylios ir pagarbios aplinkos, kuri padėtų jam susitelkti ir klausytis Dievo. Džiana Gobi (Gianna Gobbi), 1919 – 2002

Nors Gerojo Ganytojo katechezė gimė Europoje, Italijoje, ji sulaukė labai daug pasekėjų visame pasaulyje, ypač Amerikoje. Šioje šalyje įkurta Gerojo Ganytojo asociacija rūpinasi tiek metodo tobulinimu, tiek ir jo autentiškų idėjų išsaugojimu, organizuoja kursus katechetams visame pasaulyje. Lietuvoje pagal šį metodą su vaikais dirba kol kas tik Motinos Teresės seserys. Kaimyninėje Latvijoje, be šių sesučių, jau darbuojasi ir nemažas būrys pasauliečių katechetų, ir norinčių mokytis šio metodo skaičius vis auga. Todėl Latvijoje jau tampa tradicija kasmet organizuoti kursus, kuriuos praveda sertifikuoti Gerojo Ganytojo asociacijos lektoriai, ir kuriuos išklausiusieji jau gali dirbti su vaikais. Šie kursai būna trijų lygių – kiekvienas lygis paruošia darbui su skirtingo amžiaus vaikais (pirmojo lygio – su 3-5 metų, antrojo – su 6-8 metų ir trečiojo – su 9-11 metų).

Vis dėlto kiekvienas, norintis dirbti šiuo metodu, turi pradėti nuo pirmojo lygio, padirbėti su mažiausiais, ir tik tada mokytis dirbti su vyresniais. Tai galioja net ir tiems, kurie ketina ugdyti vyresnius nei 5 metų vaikus. Taip pat ir trečiojo lygio kursuose negalima dalyvauti, nebaigus antrojo ir nepadirbus 6-8 metų amžiaus grupėje. Taip yra todėl, kad ši katechezė pasižymi tarsi statymu ant pamatų, kurie klojami ankstesniuose lygiuose, ir jai ypač svarbus nuoseklumas. Be to, kaip jau minėjome, katechetas mokosi kartu su vaikais, tad darbas su vaikais yra privaloma mokymosi dalis.

Gerojo Ganytojo katechezės kursai

Manome, jog yra svarbu, kad tokios katechezės židinėliai formuotųsi ir Lietuvoje, todėl ketiname pirmą kartą organizuoti Lietuvoje I-ojo lygio Gerojo Ganytojo katechezės kursus. Jie planuojami 2016 metais birželio 25 – liepos 2 dienomis Vilniuje, Dievo Meilės Misionierių seserų vienuolyne, Šv. Stepono g. 35 - 4. Kursus ves didelę patirtį turinti sertifikuota lektorė Deborah Presser-Velder iš Vokietijos.

Kursai vyks dviem srautais – I-ojo lygio pirmosios dallies ir I-ojo lygio antrosios dalies. Paskaitos bus derinamos su savarankiška veikla gaminant priemones bei aptariant išgirstą medžiagą, taip pat savarankiškai mokantis ją prezentuoti. Savarankiškos veiklos metu lektorė praves užsiėmimus kitam srautui.

Kursų trukmė – 90 valandų, kurių metu meldžiamasi, klausoma paskaitų, stebimos prezentacijos, mokomasi gaminti priemones bei atlikti prezentacijas patiems. Dalyviai kasdien dalyvauja Šv. Mišiose.

Kursų pabaigoje dalyviai gauna sertifikatą, suteikianti teisę pradėti formuoti Atriumą ir dirbti su I lygio amžiaus (3-6 metų) vaikais. Kursų pabaigoje ketiname suformuoti aktyvesnių dalyvių būrelį ir įsteigti gerojo Ganytojo Katechezės asociaciją Lietuvoje, kad galėtume tapti tarptautinės asociacijos nariais ir rūpintis šios katechezės sklaida Lietuvoje, svarbiausių literatūros šaltinių vertimu bei Atriumų steigimu.

Resursai

JAV nacionalinė Gerojo Ganytojo katechezės asociacija

Gerojo Ganytojo katechezės tinklalapis prancūzų kalba

Įvadas į Gerojo Ganytojo katechezę

Lindos Kaeil pristatymas anglų kalba su lenkiškais subtitrais:

Apie Atriumą:

Gerojo Ganytojo katechezės grupę gali pradėti net ir viena šeima, štai gražus pavyzdys:

Interviu su patyrusia katechete:

Nacionalinė Gerojo Ganytojo katechezės asociacija:

Nors Gerojo Ganytojo katechezė buvo sukurta katalikų, remiantis Romos Katalikų Bažnyčios liturgija ir mokymu, ji yra taip pat naudojama ir kitų krikščioniškų denominacijų:

Taip pat skaitykite:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *