Pereiti prie turinio Vaikų švietimas, ugdymas ir auklėjimas

Ne viskas, kas yra mums įprasta, yra normalu ir naudinga... tai liečia ir šiandieninį vaikų ugdymą mokyklose.

Visoje Rusijoje gerbiamas ir vertinamas ortodoksų šventikas tėvas Dimitrijus Smirnovas dalinasi savo mintimis apie vaikų auklėjimą ir ugdymą. Tėvas Dimitrijus vadovauja privačiai stačiatikių gimnazijai, jis gerai išmano vaikų psichologiją ir turi sveiką humoro jausmą.

Interviu paliečiama daug svarbių klausimų. Kuo naudingas mokymas namuose ir kodėl vaikai nustoja pasitikėti tėvais? Ko moko mokykla, jei tėvai nustoja domėtis savo vaikų gyvenimu ir ką reikia daryti tėvams, jei jų vaiką pradeda engti ...skaityti toliau "Tėvas Dimitrijus Smirnovas apie šiuolaikinį vaikų auklėjimą ir ugdymą"

"Gyvenimas Tallgrass Sudbury mokykloje po pirmo mėnesio pradėjo virte virti. Pradžioje dar spėjau viską pastebėti, perskaityti naujus iškabintus skelbimus, o dabar jau esu pasimetusi tarp visų tų naujų paskelbtų klasių, komitetų, būrelių, planuojamų išvykų ir t.t. Viskas pasipylė kaip iš gausybės rago."

Tęsinys pasakojimo apie Tallgrass Sudbury mokyklą (kitos pasakojimo dalys).

Tėvų susirinkimai

Pagal mokyklos tvarką, praėjus pirmajam mokslo metų mėnesiui, visos naujos šeimos gauna atskirą pakvietimą susitikti su mokyklos personalu ir aptarti kaip sekėsi vaikui, ar mokykla tinka vaikui ir tėveliams, padiskutuoti rūpimais klausimais. Mūsų atveju pokalbis buvo labai trumpas, nes aš jau per tą mėnesį spėjau sudalyvauti dviejuose tėvų susitikimuose ir turėjau progų pasisakyti, bei išgirsti atsakymus į man rūpimus klausimus. Susitikimo metu daugiau paklausinėjo mano dukros ar jai patinka mokykla, kodėl ir kas patinka, ar susidraugavo su vaikais ir pan. Pabaigai pasirašėm kelis trūkstamus dokumentus ir tokiu būdu po bandomojo mėnesio buvom oficialiai priimti į šią didelę šeimą ...skaityti toliau "Sudbury mokyklos kronikos. 3 – Pasirinkimai."

1

"Džiaugiuosi, kad laiku atvedžiau dukrą į šią mokyklą, kol dar nebuvo padaryta žala tradicinės mokyklų sistemos ir kad jai nereikia ilgo "aklimatizacijos" laikotarpio. Ji stačia galva pasinėrė į neištyrinėtus dalykus."

Pratęsiu pasakojimą apie įspūdžius Sudbury mokykloje (kitos pasakojimo apie Tallgrass Sudbury mokyklą dalys). Dukrelė į šią mokyklą eina dar tik ketvirta savaitė, bet įspūdžių tiek daug, kad atrodo prabėgo jau ne vienas mėnuo ir pati jau spėjau pasijusti tos mokyklos dalimi. Mokyklos politika tėvų apsilankymui labai palanki ir todėl kai kurie tėveliai, ypač tokie naujokai kaip mes, "užstringame" pasiimdami ar atsiimdami vaikus 🙂

Dukrelė pirmas dvi savaites pastoviai tempdavo į kurį nors kambarį parodyti ko išmoko, ką naujo atrado ar prieš išeinant, tiesiog pasiūlydavo pasėdėti su ja virtuvėje, palaukti kol ji užbaigs nesuvalgytus pietus. Asmeniškai man atmosfera mokykloje labai patinka, neįtempta, kol tėveliai svečiuojasi, nėra susikaustymo nei iš mokinių, nei iš personalo pusės. Kiekvienas užsiima savo reikalais, atrodo niekas net nepastebi, kad tu ten sėdi, kaip musė ant sienos įtempusi ausis 🙂 ...skaityti toliau "Sudbury mokyklos kronikos. 2 – Vidinė tvarka."

Į jus, krikščionys tėvai, kreipiuosi šv. apaštalo Pauliaus žodžiais: „auklėkite juos, drausmindami ir mokydami Viešpaties vardu“ (Ef 6,4). Jums tenka pirmutinė ir svarbiausia pareiga auklėti savo vaikus pagal Dievą. Dievo valia ir sutvarkymu esate tartum apaštalai ir pirmieji, įtakingiausieji savo pačių vaikų ugdytojai.

Ganytojiškasis laiškas apie ugdymą, paskelbtas 1925 m. liepos 4 d.

Krikščionys tėvai,

Pastarieji laikai tinkamai pavadinti vaiko amžiumi, nes niekuomet anksčiau nebuvo skiriama tiek dėmesio auklėjimo klausimui, niekada nebuvo parašyta tiek veikalų, skirtų jaunimo ugdymui ir auklėjimui. Ir derėtų prileisti, kad daug padaryta, kad jaunimo moralė regimai kyla, kad galime guostis geresnės ateities viltimi. Tačiau blaiviai žvelgiantys į tą ateitį, šios dienos nesiryžta vadinti vaiko amžiumi, bet jau greičiau vaiko valdymo ir išlepimo amžiumi, tuo pačiu tvirtindami jaunimo moralės lygio smukimo faktą. Ne kartą vaikas yra tartum visagalis tironas namuose: nebe vaikas klauso tėvų, bet tėvai nusileidžia vaikui, ne tėvai duoda nurodymus vaikui, bet vaikas – tėvams.

Vis prisimenama apie dabartinius vaikų poreikius, vis ieškoma geriausių būdų sutvarkyti mokymo sistemą, vis išgalvojama užsiėmimų ir žaidimų, kad tik vaikas maloniai praleistų laiką, rūpinamasi suteikti vaikui reikalingus patogumus čia ir dabar, bet pamirštama, kad tas vaikelis skirtas ne tik tam, kad pasiektų vienokią ar kitokią padėtį čia, žemėje, bet ir aukštesniam, antprigimtiniam gyvenimui, kad jis skirtas pasiekti dangų ...skaityti toliau "Pal. Jurgis Matulaitis: „Geriausia ugdymo įstaiga visuomet buvo ir pasiliks šeima“"

1

"Mums tai visiškai nauja patirtis, kardinalus posūkis nuo valstybinės mokyklos į deschooling."

Čikagos apylinkėse gyvenanti mama sutiko pasidalinti jos įspūdžiais apie Sudbury mokyklą ir joje naudojamą gana neįprastą mums Sudbury ugdymo metodą. Jos dukrytė yra 7-ių metų amžiaus.

Pagal kai kuriuos metodikų panašumus Sudbury metodas yra siejamas su taip vadinamu nemokyklinimu (unschooling), nors pačių Sudbury manymu, yra truputį kitaip, žr. Sudbury Schools: Unschooling with babysitting?


Vakar manęs paklausė, kaip sekasi mano dukrelei mokykloje. Mes šiemet pirmą kartą leidžiam ją į Sudbury mokyklą. Mums tai visiškai nauja patirtis, kardinalus posūkis nuo valstybinės mokyklos į deschooling. Tiesą pasakius, abu su vyru nežinojom ko tikėtis ir mūsų pastebėjimai gali būti neaktualūs kitiems, nes kiekviena šeima ir vaikai skirtingi, bet aš pasidalinsiu jais ...skaityti toliau "Sudbury mokyklos kronikos. 1 – Mokslo metų pradžia."