Pereiti prie turinio Vaikų švietimas, ugdymas ir auklėjimas

1

"Džiaugiuosi, kad laiku atvedžiau dukrą į šią mokyklą, kol dar nebuvo padaryta žala tradicinės mokyklų sistemos ir kad jai nereikia ilgo "aklimatizacijos" laikotarpio. Ji stačia galva pasinėrė į neištyrinėtus dalykus."

Pratęsiu pasakojimą apie įspūdžius Sudbury mokykloje (kitos pasakojimo apie Tallgrass Sudbury mokyklą dalys). Dukrelė į šią mokyklą eina dar tik ketvirta savaitė, bet įspūdžių tiek daug, kad atrodo prabėgo jau ne vienas mėnuo ir pati jau spėjau pasijusti tos mokyklos dalimi. Mokyklos politika tėvų apsilankymui labai palanki ir todėl kai kurie tėveliai, ypač tokie naujokai kaip mes, "užstringame" pasiimdami ar atsiimdami vaikus 🙂

Dukrelė pirmas dvi savaites pastoviai tempdavo į kurį nors kambarį parodyti ko išmoko, ką naujo atrado ar prieš išeinant, tiesiog pasiūlydavo pasėdėti su ja virtuvėje, palaukti kol ji užbaigs nesuvalgytus pietus. Asmeniškai man atmosfera mokykloje labai patinka, neįtempta, kol tėveliai svečiuojasi, nėra susikaustymo nei iš mokinių, nei iš personalo pusės. Kiekvienas užsiima savo reikalais, atrodo niekas net nepastebi, kad tu ten sėdi, kaip musė ant sienos įtempusi ausis 🙂 ...skaityti toliau "Sudbury mokyklos kronikos. 2 – Vidinė tvarka."

Į jus, krikščionys tėvai, kreipiuosi šv. apaštalo Pauliaus žodžiais: „auklėkite juos, drausmindami ir mokydami Viešpaties vardu“ (Ef 6,4). Jums tenka pirmutinė ir svarbiausia pareiga auklėti savo vaikus pagal Dievą. Dievo valia ir sutvarkymu esate tartum apaštalai ir pirmieji, įtakingiausieji savo pačių vaikų ugdytojai.

Ganytojiškasis laiškas apie ugdymą, paskelbtas 1925 m. liepos 4 d.

Krikščionys tėvai,

Pastarieji laikai tinkamai pavadinti vaiko amžiumi, nes niekuomet anksčiau nebuvo skiriama tiek dėmesio auklėjimo klausimui, niekada nebuvo parašyta tiek veikalų, skirtų jaunimo ugdymui ir auklėjimui. Ir derėtų prileisti, kad daug padaryta, kad jaunimo moralė regimai kyla, kad galime guostis geresnės ateities viltimi. Tačiau blaiviai žvelgiantys į tą ateitį, šios dienos nesiryžta vadinti vaiko amžiumi, bet jau greičiau vaiko valdymo ir išlepimo amžiumi, tuo pačiu tvirtindami jaunimo moralės lygio smukimo faktą. Ne kartą vaikas yra tartum visagalis tironas namuose: nebe vaikas klauso tėvų, bet tėvai nusileidžia vaikui, ne tėvai duoda nurodymus vaikui, bet vaikas – tėvams.

Vis prisimenama apie dabartinius vaikų poreikius, vis ieškoma geriausių būdų sutvarkyti mokymo sistemą, vis išgalvojama užsiėmimų ir žaidimų, kad tik vaikas maloniai praleistų laiką, rūpinamasi suteikti vaikui reikalingus patogumus čia ir dabar, bet pamirštama, kad tas vaikelis skirtas ne tik tam, kad pasiektų vienokią ar kitokią padėtį čia, žemėje, bet ir aukštesniam, antprigimtiniam gyvenimui, kad jis skirtas pasiekti dangų ...skaityti toliau "Pal. Jurgis Matulaitis: „Geriausia ugdymo įstaiga visuomet buvo ir pasiliks šeima“"

"Ar mes galime tikėtis tokios kokybės iš namuose ugdytų vaikų? Be abejonės! Šis filmas yra ekvivalentas įstojimui į Harvardo Teisės mokyklą."

Kartais sunku žmonėms ką nors įrodyti. Kad ir kaip besistengtum, argumentai atsimuša į uždarą žmogaus sąmonę... Lietuvoje žmonės vis dar įtariai (o gal net priešiškai) žiūri į vaikų ugdymo namuose idėją. Kaip paskatinti žmones įsiklausyti ir pamatyti realią naudą, kurią gali suteikti vaikų mokymas namuose? Tokiais atvejais praverčia paprasta strategija - pateikti pavyzdžius realių darbų, pasiekimų, kurie geriausiai iliustruoja juos atlikusius žmones ir tuos žmones suformavusį ugdymo metodą.

Istorija prasideda tuomet, kai dvi namuose vaikus mokančios šeimos pradeda svajoti apie filmų, nešančių krikščionišką žinią, statymą. Devyni pusbroliai ir pusseserės pradeda žaisti namuose su filmavimo kamera, parašomos pirmos dialogo eilutės, suvaidinamos pirmos scenos. Tėvų skatinama kūryba po truputį priveda pusbrolius, dar žalius universiteto absolventus, Chad & Aaron Burns (Burns Family Studios) prie mūsų pristatomo filmo "Anapus kaukės", angl. "Beyond the Mask" statymo ...skaityti toliau "Sukurta namų mokykloje: 4 mln. uždirbęs nuotykių filmas „Anapus kaukės”"

1

"Mums tai visiškai nauja patirtis, kardinalus posūkis nuo valstybinės mokyklos į deschooling."

Čikagos apylinkėse gyvenanti mama sutiko pasidalinti jos įspūdžiais apie Sudbury mokyklą ir joje naudojamą gana neįprastą mums Sudbury ugdymo metodą. Jos dukrytė yra 7-ių metų amžiaus.

Pagal kai kuriuos metodikų panašumus Sudbury metodas yra siejamas su taip vadinamu nemokyklinimu (unschooling), nors pačių Sudbury manymu, yra truputį kitaip, žr. Sudbury Schools: Unschooling with babysitting?


Vakar manęs paklausė, kaip sekasi mano dukrelei mokykloje. Mes šiemet pirmą kartą leidžiam ją į Sudbury mokyklą. Mums tai visiškai nauja patirtis, kardinalus posūkis nuo valstybinės mokyklos į deschooling. Tiesą pasakius, abu su vyru nežinojom ko tikėtis ir mūsų pastebėjimai gali būti neaktualūs kitiems, nes kiekviena šeima ir vaikai skirtingi, bet aš pasidalinsiu jais ...skaityti toliau "Sudbury mokyklos kronikos. 1 – Mokslo metų pradžia."

Taigi, pirmame straipsnyje bendrai apžvelgiau mūsų projektą, o dabar pabandysiu „padėti pamatus“ lietuvių kalbos kursui ir toliau padiskutuoti apie įvairias mokyklos galimybes.

Ši schema tikrai nėra galutinė ir yra tik bandymas sukurti struktūrą, nuo kurios būtų galima pradėti kurso kūrimą.

Lietuvių kalbos programos vystymo schema
Lietuvių kalbos programos vystymo schema (pele paspauskite ant paveikslėlio, kad jį padidinti).

Kurso pagrindu neatsitiktinai pasirinkau Lietuvos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros kursą, nes jis turi gana aiškią mokymo programą, kitaip tariant, kur galima, noriu išvengti dviračio išradinėjimo. Tačiau tai jokiu būdu nesuriša kūrėjams rankų, nes remiantis programa, mes turime visišką laisvę, kaip tą programą pateikti mokiniams, o ir pati mokymo programa, reikalui esant, gali būti keičiama ...skaityti toliau "Lietuvių kalbos programos „pamatai“"