Pereiti prie turinio Vaikų švietimas, ugdymas ir auklėjimas

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija jau pažįsta tokį ugdymo būdą!

Mano močiutė, kuriai šiais metais sukaks 90, pasakojo, kad mokykloje, be kitų dalykų ji taip pat mokėsi lotynų kalbą ir logiką. Tikslios informacijos neturiu, bet spėju, kad "Smetonos laikais" Lietuvoje mokyklose buvo naudojamas Klasikinis ugdymo metodas.

Šiandien nusprendžiau pažiūrėti, kokie lietuviški internetiniai resursai yra prieinami Klasikinio švietimo/ugdymo tema. Nors paieška pradžioje man pasiūlė "klasikinio apšvietimo" rezultatus su įvairiais šviestuvais, tačiau buvau maloniai nustebintas, kai aptikau šį bei tą ir apie Klasikinį ugdymą! ...skaityti toliau "Klasikinis ugdymas Lietuvoje"

Kas galėjo pamanyti, kad visų kritikuojama už įvairius laisvės suvaržymus, Rusija švietimo sferoje turi daugiau laisvės nei Lietuva ir kitos "pažangios" Europos Sąjungos šalys?

Įdomu, kad įvardindami Namų mokymo iššūkius, Rusijos atstovai taip pat paminėjo švietimo programų trūkumą.

Darbai, kuriuos šiandien dirba žmonės, jau kelerių metų bėgyje bus atliekami robotų...

Kas domisi mokymu namuose / šeimoje, turėjote matyti Sir. Ken Robins paskaitas, kurių metu jis nemažai kalba apie tai, kad dabartinė švietimo sistema ruošia vaikus aklai, t.y. per daug neplanuojant, kaip užaugę vaikai panaudos savo žinias gana netolimoje ateityje, kuri nepaprastai greitai keičiasi. Šis labai įdomus interviu su robotikos ekspertu leidžia pažvelgti į detales ir susimąstyti.

Savo teises lengva perleisti valstybei, bet labai sunku atgauti.

Skaitau Namų mokymo FaceBook grupės komentarus apie smurto prieš vaikus įstatymo svarstymą ir darosi neramu. Grupė turi netoli 4 tūkstančių narių ir pagrindinis jos tikslas - atgauti tėvų teises savarankiškai ugdyti vaikus. Tai yra labai svarbu suprasti, nes kai kurie grupės nariai, kalbėdami apie planuojamą įstatymą ir galimas jo pasekmes šeimos gerovei, naiviai tikisi, kad nuo blogų pasekmių mus saugo Lietuvos Konstitucijoje apibrėžtos teisės. Tačiau pagal tą pačią Lietuvos Konstituciją tėvai jau turi teisę savarankiškai ugdyti savo vaikus... Klausimas - jei konstitucija mus gina, kodėl tuomet mes iki dabar to negalime daryti ...skaityti toliau "Šeimų autonomija ir teisės šių dienų realijų kontekste"

Gerojo Ganytojo Katechezė – tai Marijos Montesori pedagogika paremta katechezė, skirta ugdyti įvairaus amžiaus vaikus, pradedant nuo labai ankstyvo (3 metų) amžiaus. Šios katechezės pradininkės - hebrajų kalbos bei Šventojo Rašto dėstytoja dr. Sofija Kavaleti ir Marijos Montesori metodikos žinovė prof. Džana Gobi. Jos vienos iš pirmųjų pritaikė Montesori pedagogikos principus vaikų religiniam ugdymui. Stebėdamos įvairių tautybių, įvairių socialinių sluoksnių, skirtingų šeimų vaikus, jos sukūrė religinio mokymo programą, atliepiančią vaikų vidinius emocinius poreikius bei jų gebėjimą suvokti aplinką. Apibendrinusios ir nuolat papildydamos savo stebėjimus, šios moterys parengė trijų lygių mokymus, tinkančius trims vaikų amžiaus grupėms: 3 – 5 metų, 6 – 8 metų ir 9 – 11 metų. Kiekvienam amžiaus tarpsniui skirta speciali aplinka, priemonės, Dievo Žodžio pateikimo bei įvedimo į maldą būdas ...skaityti toliau "Gerojo Ganytojo katechezė – evangelizuokime vaikystę!"